KẸO BÒN BON (THẠCH ỐNG) - KỈ NIỆM TUỔI THƠ TÔI

KẸO BÒN BON (THẠCH ỐNG) - KỈ NIỆM TUỔI THƠ TÔI

Thạch đủ vị được chứa trong các túi nhựa cứng nylon nhiều hình thù bắt mắt, với giá chỉ khoảng 500-1000 đồng.