Bộ sưu tập

| |

Chai lọ hũ hộp nhựa đựng mỹ phẩm

(028) 37 177 976
| |

Chai lọ hũ nhựa các loại

(028) 37 177 976
| |

Gia công các sản phẩm nhựa khác

(028) 37 177 976
| |

Gia công các sản phẩm nhựa theo yêu cầu

(028) 37 177 976
| |

Gia công sản xuất nhựa

(028) 37 177 976
| |

Hũ nhựa đựng mỹ phẩm

(028) 37 177 976